Skip to main content

Bliv aktionær i Investering og Feriebolig

Herunder kan du læse om de 3 måder at investere på og se et overblik over beregningen af afkastet. Du finder også vores investormateriale, hvor I kan læse alt om aktieselskabet Investering og Feriebolig.

Investér og nyd tilværelsen

Som medejer af 40 ferieboliger er mulighederne mange. Det er helt op til dig, hvordan du ønsker at holde ferie og bruge boligerne. Vi forsøger altid at købe mere end én feriebolig i samme område, så du har mulighed for at tage venner og familie med uden at skulle dele køkken og bad.

Læs om konceptet her
Feriestemning
Sådan bliver du aktionær

Der kan investeres på tre forskellige måder 

1. Med almindelig opsparing (frie midler)

Når tegningsblanketten er underskrevet, og kapitalforhøjelsen gennemføres, skal du overføre det beløb, du har tegnet for (minimum 110.000 kr.) til advokatfirmaet Skov Advokater i Vejle. Advokaten kontrollerer, om alle betingelser for kapitalforhøjelsen er tilstede. Herefter gennemføres kapitalforhøjelsen, og du er medejer/aktionær. Beskatning af afkastet sker efter almindelige aktieavanceregler. Siden 2017 skal investorer, der har investeret via frie midler, betale 27% i skat af de første 51.700 kr og 42% af aktieindkomst ud over 51.700 kr.

2. Med pensionsmidler

Når tegningsblanketten er underskrevet, og kapitalforhøjelsen gennemføres, skal du overføre det beløb, du har tegnet for (minimum 110.000 kr.) til advokatfirmaet Skov Advokater i Vejle. Advokaten kontrollerer, om alle betingelser for kapitalforhøjelsen er tilstede. Herefter gennemføres kapitalforhøjelse, og du er medejer/aktionær. Er en andel af din investering i en bankstyret ordning, kan du investere efter gældende regler. Ydermere er det muligt at kombinere pensionsmidler med frie midler. Du betaler 15,3% i PAL-skat af medtagede udbytter og den årlige værdistigning i aktiernes værdi.

Du kan højest brug 20% af din pension til investeringen, så det kræver, at du har ca. 550.000 kr. stående på din pension i banken (ratepension og kapitalpension). Almindelige arbejdsmarkedspensioner kan ikke anvendes (f.eks. Velliv, PFA og P+)

3. Penge fra selskaber

Når tegningsblanketten er underskrevet, og kapitalforhøjelsen gennemføres, skal du overføre det beløb, du har tegnet for (minimum 110.000 kr.) til advokatfirmaet Skov Advokater i Vejle. Advokaten kontrollerer, om alle betingelser for kapitalforhøjelsen er tilstede. Herefter gennemføres kapitalforhøjelsen, og du er medejer/aktionær. Som selskabsinvestor bliver du beskattet med en selskabsskat på 22% af de 70% af udbyttet, hvilket giver en effektiv skattesats på 15,4%. Fordelen ved at være selskabsinvestor er, at selve værdistigningen er skattefri ved salg uanset ejerandel. 

Vi henviser i øvrigt til gældende prospekt og rådgivning ved egen advokat og revisor.

Prospektet

Hent dit materiale her

Vores prospekt. Heri kan du læse mere om investering i Investering og Feriebolig
Investormateriale

Det er til hver en tid muligt at bestille vores investormateriale. Materialepakken indeholder både vores prospekt, en tegningsblanket, en rådgiverliste samt et katalog, hvor du kan se alle vores ferieboliger.

Investeringsbrochure

I vores investeringsbrochure kan du også læse om vores andre spændende investeringsselskaber.

Tegningsblanket

Hvis du vil tegne aktier, skal du bruge en tegningsblanket. Blanketten udfyldes og sendes til: contact@investeringogferiebolig.dk

Hent det hele her
Spørgsmål 

Skulle der være tvivl om noget, sidder vi klar til at besvare alle spørgsmål. Skriv en mail til os, eller ring på tlf. 29 44 86 16

Investering

Sådan beregnes afkast

Det budgetterede afkast på 3% fremgår af tabellen til højre. Ved investering for 1 mio. kr. i Investering og Feriebolig A/S vil regnestykket blive som vist i tabellen nedenfor. Investerer man for 100.000 kr. nominelt kan nedenstående beløb blot deles med 10, for at beregningen passer til dette beløb. Der vil i enkelte tilfælde kunne foretages belåning af ejendommene, hvis det vurderes, at lejeindtægterne også vil kunne dække eventuelle afdrag på lånene.

OM SKAT

Investering og Feriebolig har opnået en bindende forhåndsbesked fra Skat, der sikrer, at selskabets aktionærer ikke beskattes af ferieboligerne.

Poster

 • Bruttolejeindtægt (7% af 1 mio. kr.)
 • Udgifter til drift (herunder ejerforening)
 • Ekstra vedligehold (0,5%)
 • Administration Investering & Feriebolig (1,5%)
 • Lokale skatter
 • Uforudsete omkostninger
 • Overskud af drift
 • Låneomkostning
 • Overskud fra drift excl. værdistigning
 • Værdistigning (1,5%)

 • Overskud inklusiv værdistigning

 • Afkast af den investerede kapital
  (1 mio. kr.) %
Kr.

 • 70.000
 • 25.000
 • 5.000
 • 15.000
 • 5.000
 • 5.000
 • 15.000
 • 0
 • 15.000
 • 15.000

 • 30.000

 • 3,0 %

Forklaring på ovenstående tabel

Bruttolejeindtægten på 7% er den lejeindtægt, som er budgetteret i forhold til de erhvervede ferieboligers pris inklusive tinglysningsafgift, finansiering, berigtigelse, andre rådgiveromkostninger, istandsættelse og møbler. Den budgetterede omkostning til fællesudgifter og ejerforening dækker typisk over omkostninger til bygningsforsikring, renovation, ejendomsadministration, vedligehold, vicevært, Wifi og eventuelle fællesområder.

Administrationen til Investering og Feriebolig dækker udgifterne til udlejning og administration. Køber vi selv en bygning eller et fritstående hus, vil der ikke være nogen omkostninger til ejerforening, da vi selv står for bygningens drift (vedligehold, forsikring m.v.). Dog kan der være en mindre udgift til grundejerforening. Værdistigningen er sat til 1,5%, hvilket er en forsigtig beregning. Hvis man tror på, at ejendomspriserne i Sydeuropa (bl.a. Grækenland) og udvalgte områder i Centraleuropa vil indhente den tabte værdistigningstilvækst, vil værdistigningen være noget højere. Der kan gemme sig en betydelig up-side her. Det løbende likviditetsoverskud disponeres over af bestyrelsen.