Skip to main content

Bliv aktionær i Investering og Feriebolig

I vores investormateriale kan du læse alt om aktieselskabet Investering og Feriebolig. Hvis du har spørgsmål til konceptet eller investering er du velkommen til at kontakte os på 29 44 86 16

Vores prospekt. Heri kan du læse mere om investering i Investering og Feriebolig
Investormateriale

Det er til hver en tid muligt at bestille vores investormateriale. Materialepakken indeholder både vores prospekt, en tegningsblanket, en rådgiverliste samt et katalog hvor du kan se alle vores ferieboliger.

Investeringsbrochure

I vores investeringsbrochure kan du også læse om vores andre spændende investeringsselskaber.

Tegningsblanket

Hvis du vil tegne aktier, skal du bruge en tegningsblanket. Blanketten udfyldes og sendes til: contact@investeringogferiebolig.dk

Hent det hele her
Spørgsmål 

Skulle der være tvivl om noget, sidder vi klar til at besvare alle spørgsmål. Skriv en mail til os, eller ring på tlf. 29 44 86 16

Investering

Investering med forskellige midler

Der kan investeres med almindelig opsparing, selskabs- eller pensionsmidler i henhold til reglerne om investering i unoterede aktier.

læs mere om investering og afkast

Investering

Sådan beregnes afkast

Det budgetterede afkast på 3% fremgår af tabellen til højre. Ved investering for 1 mio. kr. i Investering og Feriebolig A/S vil regnestykket blive som vist i tabellen nedenfor. Investerer man for 100.000 kr. nominelt kan nedenstående beløb blot deles med 10, for at beregningen passer til dette beløb. Der vil i enkelte tilfælde kunne foretages belåning af ejendommene, hvis det vurderes, at lejeindtægterne også vil kunne dække eventuelle afdrag på lånene.

OM SKAT

Investering og Feriebolig har opnået en bindende forhåndsbesked fra Skat, der sikrer, at selskabets aktionærer ikke beskattes af ferieboligerne.

Poster

 • Bruttolejeindtægt (7% af 1 mio. kr.)
 • Udgifter til drift (herunder ejerforening)
 • Ekstra vedligehold (0,5%)
 • Administration Investering & Feriebolig (1,5%)
 • Lokale skatter
 • Uforudsete omkostninger
 • Overskud af drift
 • Låneomkostning
 • Overskud fra drift excl. værdistigning
 • Værdistigning (1,5%)

 • Overskud inklusiv værdistigning

 • Afkast af den investerede kapital
  (1 mio. kr.) %
Kr.

 • 70.000
 • 25.000
 • 5.000
 • 15.000
 • 5.000
 • 5.000
 • 15.000
 • 0
 • 15.000
 • 15.000

 • 30.000

 • 3,0 %

Forklaring på ovenstående tabel

Bruttolejeindtægten på 7% er den lejeindtægt, som er budgetteret i forhold til de erhvervede ferieboligers pris inklusive tinglysningsafgift, finansiering, berigtigelse, andre rådgiveromkostninger, istandsættelse og møbler. Den budgetterede omkostning til fællesudgifter og ejerforening dækker typisk over omkostninger til bygningsforsikring, renovation, ejendomsadministration, vedligehold, vicevært, Wifi og eventuelle fællesområder.

Administrationen til Investering og Feriebolig dækker udgifterne til udlejning og administration. Køber vi selv en bygning eller et fritstående hus, vil der ikke være nogen omkostninger til ejerforening, da vi selv står for bygningens drift (vedligehold, forsikring m.v.). Dog kan der være en mindre udgift til grundejerforening. Værdistigningen er sat til 1,5%, hvilket er en forsigtig beregning. Hvis man tror på, at ejendomspriserne i Sydeuropa (bl.a. Grækenland) og udvalgte områder i Centraleuropa vil indhente den tabte værdistigningstilvækst, vil værdistigningen være noget højere. Der kan gemme sig en betydelig up-side her. Det løbende likviditetsoverskud disponeres over af bestyrelsen.