Investering

Sådan udregnes afkastet før skat

Det budgetterede afkast på 3% fremgår af tabellen. Ved investering for 1 mio. kr. i Investering og Feriebolig A/S vil regnestykket blive som vist i tabellen nedenfor. Investerer man for 100.000 kr. kan nedenstående beløb blot deles med 10 for at beregningen passer til dette beløb. Der vil i enkelte tilfælde kunne foretages belåning af ejendommene, hvis det vurderes, at lejeindtægterne også vil kunne dække eventuelle afdrag på lånene.

Følgende midler kan bruges til investeringen 

  

Der kan investeres med private midler, selskabs- og pensionsmidler i henhold til reglerne om investering i unoterede aktier. Investering og Feriebolig har opnået en bindende forhåndsbesked fra Skat.

Forklaring på tabellen

Bruttolejeindtægten på 7% er den lejeindtægt, som er budgetteret i forhold til de erhvervede ferieboligers pris inklusive tinglysningsafgift, finansiering, berigtigelse, andre rådgiveromkostninger, istandsættelse og møbler.

Den budgetterede omkostning til fællesudgifter og ejerforening dækker typisk over omkostninger til bygningsforsikring, renovation, ejendomsadministration, vedligehold, vicevært, fælles el, vand og varme (fællesområder som pool-område eller lignende).

Administrationen til Investering og Feriebolig dækker udgifterne til udlejning og administration. Køber vi selv en bygning, eller et fritstående hus, vil der ikke være nogen omkostninger til ejerforening, da vi selv står bygningens drift (vedligehold, forsikring m.v.). Dog kan der være en mindre udgift til grundejerforening.

Værdistigningen er sat til 1,5%, hvilket er en forsigtig beregning. Hvis man tror på, at ejendomspriserne i Sydeuropa (bl.a. Grækenland) og udvalgte områder i Centraleuropa vil indhente den tabte værdistigningstilvækst, så vil værdistigningen være noget højere. Der gemmer sig forhåbentligt en betydelig up-side her. Det løbende likviditetsoverskud disponeres af bestyrelsen.